Huis / veldregels

Voor het volgen van de lessen op hondenschool SHADA zijn een aantal huis- en veldregels van toepassing. Onderstaand laten wij deze op een rij volgen.

Wij verwachten van onze cursisten dat zij zich aan deze regels zullen houden.

1) Zorg ervoor dat uw hond tenminste 2 uur van te voren geen voer meer krijgt. Dit niet alleen om maag- problemen te voorkomen, maar ook in verband met het aantal trainingsbrokjes die uw hond tijdens de les nog krijgt.

2) Neem de juiste lijn mee. Bij voorkeur een leren halsband en leren riem van max. 2 meter. De trainer kan evt. als geleiding aan hals of kop iets anders adviseren. Flexilijnen, slipkettingen (ook halve)/wurgbanden zijn tijdens de lessen niet toegestaan.

3) Neem het juiste speeltje mee. D.w.z. een speeltje wat u samen met uw hond kunt vasthouden, maar NIET piept omdat dit andere honden kan storen.

4) Zorg ervoor dat, voordat u het veld opkomt, uw hond goed hebt uitgelaten. Gebeurt er op het trainingsveld een ongelukje, dan dient u dit zelf op te ruimen. Neem daarom altijd poepzakjes mee.

5) Als een teefje loops is, mag zij niet mee trainen. Kom ook niet naar de training als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw hond. Indien wij van mening zijn dat de gezondheid van uw hond gevaar loopt door mee te trainen danwel een gevaar vormt voor andere honden, kunnen wij u verzoeken (tijdelijk) niet mee te trainen.

6) Wij controleren regelmatig de geldigheidsduur van de enting van uw hond. Niet geënt, betekent niet mee trainen.

7) Haal andermans honden NIET aan en voer deze ook niet omdat u er verkeerd gedrag van de hond mee kunt aanleren en daarvoor zit u en de andere cursisten niet op de training.

8) Indien uw hond uitvalt tijdens het loslopen, dient u uw hond tot de orde te roepen. De mate waarop legt uw trainer u graag uit. Ook als uw hond niet uitvalt maar wel uitdaagt moet u uw hond corrigeren.

9) Indien u zich niet aan het genoemde onder punten 8 en 9 houdt, kan het tot consequentie hebben dat uw hond voor en na de les niet meer mag loslopen.

10) Als u een les niet kan volgen, dan dient u zich tijdig af te melden, natuurlijk NIET tijdens de lesuren maar op het mobiele nummer: 06 - 29 56 60 75 of via email: hondenschoolshada@gmail.com

11) Voor de continuïteit van de lessen wordt uw aanwezigheid op prijs gesteld.

12) Het is tijdens de lessen NIET toegestaan dat u rookt.

13) Indien u zonder afmelding drie maal niet op cursus bent verschenen, dan gaan wij ervan uit dat u geen verder interesse heeft in de cursus en zullen wij u als cursist uitschrijven.

14) Als u na die drie afmeldingen zonder bericht toch de cursus wilt vervolgen, dan bent u opnieuw het dan op dan moment geldige inschrijfgeld verschuldigd.

15) Indien u de cursus eerder wenst te beëindigen, dan zal er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

16) Houdt tijdens de lessen de honden bij elkaar uit de buurt.

17) Het kan gebeuren dat het veld drassig is. Wilt u daar rekening mee houden en gepaste kleding en schoeisel dragen.

18) De lessen gaan altijd door, uitgezonderd bij onweer, dan gaan de lessen niet door.

19) De uitvoering van de aangegeven oefeningen door u en uw hond zijn volledig voor uw eigen risico.

20) Betreding van het trainingsveld geschiedt op eigen risico.


Hondenschool SHADA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die door uw hond, uzelf of uw gezinsleden wordt aangericht op of rond het trainingsveld.
Dit is ook voor toepassing voor schade aan derden en materialen.
Cursisten zijn verplicht om een WA-verzekering te hebben afgesloten, waarbij de hond in de verzekering is opgenomen.

Links